Bc. Linda Lochařová

Master's thesis

Sociální guerilla marketing

Social Guerilla Marketing
Abstract:
Teoretická část diplomové práce udává komplexní pohled na guerilla marketing a sociální marketing. Definuje podstatu guerilla marketingu, jeho formy, výhody a nevýhody. Vymezuje sociální marketing, specifika marketingu neziskového sektoru a společenskou koncepci marketingu. Analytická část pomocí analýzy využití guerillových kampaní a kvantitativního marketingového průzkumu mapuje a kriticky hodnotí …more
Abstract:
The theoretical part of the Diploma thesis gives a comprehensive view of guerilla marketing and social marketing. It defines essence of guerilla marketing, its types, advantages and disadvantages. It descibes social marketing, marketing specifics of the nonprofit sector and social marketing concept. Analytical part explores and critically evaluates the use of social guerilla marketing in practice by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Banyar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lochařová, Linda. Sociální guerilla marketing. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications

Theses on a related topic

All theses