Hana KUBLOVÁ

Diplomová práce

Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel)

Theater and education (artistic-educational programs Ostrava theaters)
Anotace:
Ve své diplomové práci s názvem Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy ostravských divadel) se v teoretické části budu zabývat divadly v Ostravě a jejich specifikací, představíme si osobnost učitele, učitele dramatické výchovy, herce a divadelního lektora. Přiblížíme si téma rámcových vzdělávacích programů a dramatické výchovy. Cílem práce je zjistit, jestli jsou dramatická cvičení nápomocna …více
Abstract:
In my thesis titled Theater and aducation (Artisticeducational programs Ostrava theaters), In the theoretical part I will deal with Ostrava theaters and their specifications, introduce the person of teacher, drama teacher, actor and theater instructor. We will focus on the topic of framework educational programs and dramatic education. The aim of the thesis is to find out if the dramatic exercises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: MgA. Hana Volkmerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBLOVÁ, Hana. Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel). Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta