Hana KUBLOVÁ

Master's thesis

Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel)

Theater and education (artistic-educational programs Ostrava theaters)
Abstract:
Ve své diplomové práci s názvem Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy ostravských divadel) se v teoretické části budu zabývat divadly v Ostravě a jejich specifikací, představíme si osobnost učitele, učitele dramatické výchovy, herce a divadelního lektora. Přiblížíme si téma rámcových vzdělávacích programů a dramatické výchovy. Cílem práce je zjistit, jestli jsou dramatická cvičení nápomocna …more
Abstract:
In my thesis titled Theater and aducation (Artisticeducational programs Ostrava theaters), In the theoretical part I will deal with Ostrava theaters and their specifications, introduce the person of teacher, drama teacher, actor and theater instructor. We will focus on the topic of framework educational programs and dramatic education. The aim of the thesis is to find out if the dramatic exercises …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: MgA. Hana Volkmerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBLOVÁ, Hana. Divadlo a vzdělávání (umělecko-vzdělávací programy Ostravských divadel). Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta