Mgr. et Mgr. Martin Jakubec

Bachelor's thesis

Analýza DNA polymorfizmů ve vztahu ke degenerativnímu onemocnění bederní páteře

The analysis of DNA polymorphisms in the relationship with degenerative lumbal spine disease
Abstract:
Degenerativní onemocnění bederní páteře je nejčastější příčinou tzv. kořenové bolesti zad. Léčba je velmi komplikovaná a mnohdy je jediným řešením chirurgický zákrok. Teprve v posledních letech dochází k přesnějšímu popisu molekulárních procesů probíhajících v ploténce a jejich změn v ploténce degenerativní. V souvislosti s tímto poznáním je stále více vyvracen multifaktoriální pohled na degeneraci …more
Abstract:
Degenerative disc disease is the most common source of discogenic back pain. Treatment is very complicated and surgery is often only solution. More accurate description of molecular processes occurring in degenerative and healty disc was not know until quite recently. Multifactorial view of intervertebral disc degeneration, in terms of external influences, is now being refused. Suported by studies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta