Theses 

Transport poháněcích stanic pásových dopravníků povrchových dolů – Martin Toman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin Toman

Diplomová práce

Transport poháněcích stanic pásových dopravníků povrchových dolů

The Transport of the Conveyer Drive Unit within the Open-Pit Mines

Anotace: AnotaceV předložené práci představuji možné způsoby přemisťování poháněcích stanic dálkových pásových dopravníků na krátkou vzdálenost v průběhu dobývání a na dlouhou vzdálenost při přestavbě a výstavbě nových dopravních linek. K přepravě na dlouhou vzdálenost poháněcích stanic s kolejovým podvozkem je již dlouhodobě užíván speciálně vyvinutý transportní vůz TV- 200. Poháněcí stanice s odnímatelnou kráčivou jednotkou se na krátké i dlouhé vzdálenosti přepravují samostatně prostřednictvím kráčivých jednotek. Tento způsob se na delší vzdálenost stává velice problematickým a z toho důvodu se uvažuje o pořízení transportního zařízení na přemísťování těchto poháněcích stanic. V předložené práci předvádím zhotovenou studii transportu poháněcích stanic s odnímatelnou kráčivou jednotkou pomocí housenicových podvozků a hydraulických podpěrných ramen projekční a konstrukční kanceláře Fapro. V závěru práce předkládám vlastní návrh na způsob transportu poháněcích stanic pomocí stávajícího transportního vozu TV- 200.

Abstract: Summary The submitted thesis introduces possible ways of moving driving stations of distant belt conveyors at a short distance during digging and at a long distance during the reconstruction and construction of new conveyors. Specially designed conveyor truck TV-200 has been used for a long time for long-distance movement of driving stations with rail undercarriage. Driving stations with removable walking unit are moved at short and long distances individually by means of walking units. This way becomes very problematic in case we have to move a driving station at a longer distance and therefore a provision of transport equipment for moving these driving stations has been considered. In the submitted thesis I present a study of moving driving stations with removable walking unit by means of tracked mountings and hydraulic supporting arms designed by Fapro designing and engineering office. At the close of the thesis I present my own outline of the way of moving driving stations by means of the existing conveyor truck TV-200.

Keywords: Klíčová slova, poháněcí stanice dálkových pásových dopravníků, transportní vůz TV- 200, poháněcí stanice s kolejovým podvozkem, poháněcí stanice s odnímatelnou kráčivou jednotkou, Key words, driving station of distant belt conveyors, conveyor truck TV- 200, driving station with rail undercarriage, driving station with removable walking unit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Jiří Barták

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz