Martin Toman

Diplomová práce

Transport poháněcích stanic pásových dopravníků povrchových dolů

The Transport of the Conveyer Drive Unit within the Open-Pit Mines
Anotace:
AnotaceV předložené práci představuji možné způsoby přemisťování poháněcích stanic dálkových pásových dopravníků na krátkou vzdálenost v průběhu dobývání a na dlouhou vzdálenost při přestavbě a výstavbě nových dopravních linek. K přepravě na dlouhou vzdálenost poháněcích stanic s kolejovým podvozkem je již dlouhodobě užíván speciálně vyvinutý transportní vůz TV- 200. Poháněcí stanice s odnímatelnou …více
Abstract:
Summary The submitted thesis introduces possible ways of moving driving stations of distant belt conveyors at a short distance during digging and at a long distance during the reconstruction and construction of new conveyors. Specially designed conveyor truck TV-200 has been used for a long time for long-distance movement of driving stations with rail undercarriage. Driving stations with removable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Jiří Barták

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava