Hana SLOUPOVÁ

Master's thesis

Preference odměňování a motivování pracovníků z hlediska věkové skupiny

Preference of remuneration and motivation of staff in the terms of age group
Abstract:
Cílem práce je analýza odměňování a motivování pracovníků v reálných organizacích a zjistit, jaké formy odměn a motivování upřednostňují jednotlivé věkové skupiny pracovníků. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé prvky týkající se řízení odměňování a motivování a v praktické části je výzkum, který je prováděn pomocí dotazníkového šetření.
Abstract:
The aims is the analysis of remunerations and motivating employees in real organizations and to find out what forms of remuneration and motivation do various age groups of workers prefer. In the theoretical part are explained individual elements of the management remunerations and motivation and in the practical part is the research that is realized through a questionnaire surfy.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Štěpánka Ryšánková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLOUPOVÁ, Hana. Preference odměňování a motivování pracovníků z hlediska věkové skupiny. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická