Mgr. Hana Dýnková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců

Factors influencing motivation and satisfaction of employees
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza faktorů ovlivňujících pracovní motivaci a spokojenost v konkrétním podniku a návrh možných zlepšení motivačního systému. Teoretická část práce je věnována pojmu motivace, existujícím motivačním teoriím a nástrojům. Empirická část práce zkoumá s využitím techniky dotazníku, rozhovoru a studia dokumentů motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku a motivační prostředky …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the factors influencing job satisfaction and motivation in a particular company and propose ways to improve motivation system. The theoretical part is devoted to the concept of motivation, motivational theories and existing tools. The research examines the use of a questionnaire, interview and study documents the motivation of employees in a particular company and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta