Theses 

Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců – Mgr. Hana Dýnková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Hana Dýnková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců

Factors influencing motivation and satisfaction of employees

Anotace: Cílem diplomové práce je analýza faktorů ovlivňujících pracovní motivaci a spokojenost v konkrétním podniku a návrh možných zlepšení motivačního systému. Teoretická část práce je věnována pojmu motivace, existujícím motivačním teoriím a nástrojům. Empirická část práce zkoumá s využitím techniky dotazníku, rozhovoru a studia dokumentů motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku a motivační prostředky, které podnik využívá.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the factors influencing job satisfaction and motivation in a particular company and propose ways to improve motivation system. The theoretical part is devoted to the concept of motivation, motivational theories and existing tools. The research examines the use of a questionnaire, interview and study documents the motivation of employees in a particular company and motivation means that a business uses.

Klíčová slova: motivace, motivační faktory, pracovní výkon, spokojenost, motivation, motivational factors, satisfaction, job performance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz