Jitka Mrázková

Diplomová práce

Nové sociální reformy aplikované v Německu (Hartz I - Hartz IV) a hodnocení jejich dopadů na trh práce

Anotace:
Téměř 16 let po sjednocení v roce 1990 se Německo stále potýká s ekonomickými důsledky této události. Západní Německo, které muselo nést podstatnou část nákladů spojených se sjednocením, dnes vykazuje relativně vysoké míry nezaměstnanosti, ačkoli v komparaci s bývalým východním Německem jsou tyto míry stále téměř poloviční. Situace na pracovním trhu byla hlavní příčinou, proč německá vláda představila …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2006
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Jaroslava Durdisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19112