Milada Lázničková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální práce s klientem s posttraumatickou stresovou poruchou

Anotace:
Práce se zabývá problematikou posttraumatické stresové poruchy u klienta v oblasti sociální práce, přičemž se věnuji hlavním oblastem úkolů sociálního pracovníka při kontaktu s klienty s posttraumatickou stresovou poruchou. Práce je teoretického charakteru. Práce je zaměřená na to, jak jsou klienti ovlivněni posttraumatickou stresovou poruchou, věnuje se vhodným terapeutickým postupům u klienta s posttraumatickou …více
Abstract:
The thesis deals with post-traumatic stress disorder in clients in the areas of social work, paying primary mission areas of social workers in contact with clients with posttraumatic stress disorder. The thesis is theoretical. The thesis addresses how clients are affected by post-traumatic stress disorder, appropriate therapeutic procedures with the client post-traumatic stress disorder, theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc