RNDr. Pavel Karas, Ph.D.

Bakalářská práce

Registrace obrazů

Anotace:
Cílem práce je popsat algoritmus registrace obrazu a napsat program, který provede jeho praktickou aplikaci. Algoritmus zpracovává snímky téhož objektu s různým vzájemným posunem, tzn. vypočítá a odstraní jejich posunutí a připraví je tak pro další zpracování, například zprůměrování (toto je implementováno) nebo výrobu videosekvence. První, teoretická část práce se zabývá matematickým základem problému …více
Abstract:
The goal of the project is to describe algorithm of image registration and to write program which implements this procedure. Algorithm processes images of one object with varying moving by computing and reducing the moving. This process makes images ready for farther processing like producing average image or videosequence. The first theoretical part of work is concerned with Fourier transform, cross …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Roman Plch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta