Mgr. Kamil Gregor

Disertační práce

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures
Anotace:
Dizertační práce problematizuje konvenční a poměrně jednoduchá vysvětlení legislativního hlasovacího chování v dosavadní literatuře tím, že systematicky testuje sadu hypotéz týkajících se efektů tři institucionálních nezávisle proměnných – závislosti exekutivy na parlamentu, kontroly vedení strany nad možností znovuzvolení zákonodárce a kamerální symetrie – na dvě závislé proměnné popisující legislativní …více
Abstract:
This thesis challenges conventional straightforward accounts of legislative voting behaviour found in existing literature by systematically testing a set of hypotheses regarding effects of three institutional independent variables – the dependency of the executive on the legislature, party leadership control over prospects of legislators’ re-election and cameral symmetry – on two dependent variables …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií