Bc. Martina Žeňuchová

Diplomová práce

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.

The implementation of warm-up activities as a motivational strategy. A comparative analysis of English and German classroom.
Anotace:
Táto práce se zabývá implementací warm-up aktvit jako motivační strategii ve výuce jazyka. Teoretická část nabízí shrnutí různých přístupů k zkoumaní motivaci, a taky přehled vybraných motivačních strategií. Praktická část se skládá z kvalitativního a kvantitativního výzkumu s cílem pozorovat strukturu hodin jazyka, chování učitelů a projevy motivace v chování studentů před a po zavedení warm-up aktivit …více
Abstract:
This thesis focuses on the implementation of warm-up activities as a motivational strategy in the language learning. Theoretical part of the thesis offers a summary of the most significant approaches to motivational research and an overview of chosen motivational strategies. The empirical part consists of a combination of qualitative and quantitative research. The aim of the research part is to observe …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta