Marcela Smolíková

Bakalářská práce

Návrh strategického přístupu k zákaznickým segmentům vybrané společnosti.

Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována návrhu strategického přístupu k zákaznickým segmentům společnosti 2VV, spol. s r. o. Zahrnuje teoretické vymezení pojmů, představení společnosti, její situační analýzu a segmentaci zákazníků. Na základě zjištěných skutečností je zpracován návrh strategie přístupu k jednotlivým segmentům.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the concept of the strategic approach to customer segments at 2VV, spol. s r. o. It includes the teoretic terms definition, the company introduction, its situation analysis and customer segmentation. The thesis focuses on the concept of strategic approach to the particular customer segments based on the made analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smolíková, Marcela. Návrh strategického přístupu k zákaznickým segmentům vybrané společnosti.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků