Bc. Pavla Brancová

Diplomová práce

Syntéza derivátů kávové kyseliny a jejich toxicita

Synthesis and cytotoxicity of caffeic acid derivatives
Anotace:
Kyselina kávová a některé její deriváty vykazují řadu biologických a farmakologických účinků. Odpovědnost za tyto účinky nese jejich specifická struktura. Cílem mé diplomové práce byla syntéza modelových sloučenin, konkrétně derivátů kyseliny kávové, které pak byly zkoumány jako nové ligandy aktivující obecné retinoidní receptory. Studované deriváty kávové kyseliny (methyl-, butyl-, decyl- a (E,E) …více
Abstract:
Caffeic acid and some of its derivatives display various biological and pharmacological effects. The specific of caffeic acid is responsible for the interactions with potential bioreceptors. The aim of my diploma thesis was synthesis of the different caffeic acid derivatives, which were investigated as potential new ligand for the retinoic acid receptors. A variety of caffeic acid derivatives (methyl …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro střední školy