Bc. Tereza Ježková

Bakalářská práce

The role of the teacher in alternative schools

The role of the teacher in alternative schools
Anotace:
Prvořadým účelem práce je diskutovat a poukázat na specifika role učitele na alternativních školách. Zvláště se pak práce zaměřuje na Waldorfskou pedagogiku, Montessori přístup, Daltonský plán a ScioŠkolu. Teoretická část práce zahrnuje úvod do alternativního vzdělávání, jeden po druhém jsou představeny zkoumané alternativní přístupy, včetně historie a základní myšlenky. Dále se teoretická část věnuje …více
Abstract:
The primary purpose of the thesis is to discuss and point out the specifics of the role of the teacher in alternative schools. The thesis focuses on Waldorf pedagogy, the Montessori approach, Dalton plan, and ScioSchool in particular. In the theoretical part, alternative education is introduced, history and basic principles of the examined alternative approaches to schooling are presented, the target …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Cox

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta