Mgr. Ing. Jana Olejníčková, Ph.D.

Doctoral thesis

Bazální metabolismus a výživová spotřeba ve vztahu k nadváze a obezitě

Basal metabolism and nutritional consumption in relation to overweight and obesity
Anotácia:
Úvod. Hlavním tématem práce je bazální metabolismus (BMR), zejména ve vztahu k nadváze a obezitě. Výzkumná část se zabývá vztahem a vlivem jednotlivých tělesných parametrů na BMR. Řeší i rozdíly v energetickém příjmu a výdeji v jednotlivých skupinách mužů a žen s nadváhou či obezitou. Poslední část je věnována vlivu makronutrientů na změny v BMR. Metody. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 177 jedinců …viac
Abstract:
Background. The main topic of the thesis is basal metabolism (BMR), especially in relation to overweight and obesity. The research part deals with relationship and influence of individual body parameters on BMR. It also solves differences in energy intake and expenditure in individual groups of overweight or obese men and women. The last part is devoted to the influence of macronutients on changes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2020
  • Vedúci: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., Ing. Gabriela Franke, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta