Radek ŠIMEK

Bakalářská práce

Determinace tělesného složení u studentů 1. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance přístroji In Body 720 a Tanita BC-418

Determination of body composition in students 1 year FTK UP based on the method bioelectric impedance devices In Body 720 and Tanita BC-418
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší tělelesné složení studentů prvních ročníků Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, metodou bioelektrické impedanční analýzy na základě přístrojů InBody 720 a Tanita BC ? 418. Byly sledovány vybrané parametry tělesného složení, které byly naměřeny, analyzovány a vzájemně srovnány. Z výsledků vyplynulo, že tyto studenti disponují zvýšeným množstvím svalové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the body composition of first-year students of the Faculty of Physical Culture Palacky University in Olomouc, with the method of bioelectrical impedance analysis to instruments InBody 720 and Tanita BC ? 418. They were followed selected parameters of body composition were measured, analyzed and compared with each other. The results showed that these students have an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 145145

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEK, Radek. Determinace tělesného složení u studentů 1. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance přístroji In Body 720 a Tanita BC-418. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r9ipft r9ipft/2
16. 5. 2011
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.