Bc. Lucie Korešová

Diplomová práce

The Syntactic and Semantic Properties of Verbs in Administrative Texts

The Syntactic and Semantic Properties of Verbs in Administrative Texts
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem The syntactic and semantic properties of verbs in administrative texts zkoumá slovesa nacházející se ve dvou typech administrativních textů - právnických a obchodních. Slovesa budou hodnocena na základě jejich významu a gramatických forem. Tato práce sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část uvádí důležité aspekty stylistiky a sloves a praktická část …více
Abstract:
This diploma thesis titled The syntactic and semantic properties of verbs in administrative texts studies verbs which occur in two kinds of administrative texts – legal and business documents. The verbs will be examined according to their meaning and grammatical forms. The work consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part introduces important aspects of stylistics and verbs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy