Mgr. Simona Janíčková

Bakalářská práce

Obezita u žáků 6. a 9. ročníků základních škol

Obesity among pupils 6th and 9th grades of elementary schools
Anotace:
Téma této bakalářské práce je obezita u žáků 6. a 9. ročníků základních škol. Bakalářská práce má tři kapitoly. První kapitola charakterizuje obezitu a nadváhu a její historii. Druhá kapitola popisuje příčiny vzniku obezity, prevenci a programy na základních školách. Třetí kapitola obsahuje výzkumné šetření, které zkoumalo výskyt dětské obezity na základních školách v 6. a 9. třídách. Výzkumné šetření …více
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is the obesity among pupils 6th and 9th grades of elementary schools. The thesis has three chapters. The first chapter characterises obesity and overweight and their history. The second chapter describes the causes of obesity, prevention and programs to elementary schools. The third chapter contains the research investigation, which examined the incidence of childhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta