Marie Kolářová

Bakalářská práce

Systém péče o drogově závislé v České republice

System of care for drug addicts in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je předložit zhodnocení systému péče o drogově závislé jedince v České republice. Práce specifikuje drogovou scénu před rokem 1989 a po sametové revoluci. Stručně nastiňuje historii léčby drogové závislosti na českém území. Charakterizuje tři pilíře protidrogové politiky. Dále se věnuje systému péče o drogově závislé a hlavním protidrogovým institucím. Praktická část práce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to present an evaluation of the system of a care for drug addicts in the Czech Republic. The thesis specifies the drug scene before 1989 and after the Velvet Revolution. It briefly delineates a history of drug treatment in the Czech Republic. It characterizes the three pillars of drug policy. It also deals with the system of a care for drug addicts and the main drug institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech