Bc. Karolína Králová

Bakalářská práce

Vliv online reputace na zákazníka v hotelnictví

Impact of online reputation to a customer in hospitality
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší vliv online recenzí na české turisty při výběru ubytovacích služeb. Na rozdíl od dřívějších let se dnes hodnocení ubytovacích zařízení nešíří jen mezi známými a přáteli. Vznikla celá řada webových platforem určených k šíření hodnocení online. Teoretická část této práce tedy shrnuje pojmy jako je WOM či eWOM, popisuje vybrané webové platformy, na kterých se dá s online hodnocením …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the impact of online reviews on a decision of Czech tourists when choosing a hotel. Nowadays, telling about personal experiences is not going on only between friends or family. There is a lot of websites where can people simply share their ratings online. The theoretical part of this thesis summarizes terms like WOM or eWOM, some of the online review sites and also results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/vp8io/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví