Petr HAVEL

Bachelor's thesis

Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy

The history of tourism in the Czech Middle PLA and its current trends
Abstract:
Tato práce je zaměřena na historii turismu od konce 19. století až po současné trendy cestovního ruchu. Je zde charakterizován cestovní ruch, jeho základní definice, formy a druhy. Cestovní ruch v dnešní době patří k nejrychleji se rozvíjející složce spotřeby obyvatelstva. CHKO České středohoří je druhá největší CHKO v České republice, bohatá na přírodní atraktivity i kulturně ? historické památky …more
Abstract:
This work is focused on history of tourism in the late 19th century to contemporary trends in tourism. Is characterized tourism, its basic definition, forms and types. Tourism today is one of the fastest growing component of the population's. PLA Czech Central is the second largest protected landscape in the Czech Republic, rich in natural beauty and cultural- historic monuments and also in this area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 2. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVEL, Petr. Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická