Bc. Tomáš Falada

Bachelor's thesis

Optimalizace webových stránek (SEO)

Search Engine Optimization
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci pro vyhledávače, jinak řečeno SEO. Práce zahrnuje teoretické poznatky získané z odborných zdrojů a případových studií. V úvodní části jsou popsány základní termíny spojené s optimalizací pro vyhledávače. Další kapitoly popisují SEO faktory, které ovlivňují úspěšnost stránek ve vyhledávání a často jsou doplněny o ukázkové příklady. V praktické části je uvedena …viac
Abstract:
Presented bachelor thesis is focused on search engine optimization, SEO. Bachelor thesis includes theoretical part gained from literature and case studies. There are described fundamental terms in the opening part. Next chapters describes SEO factors which have effect to visibility in search engine result page and often include examples too. As the practical part of this thesis is SEO analysis of e …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedúci: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleksandar Antonovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS