Bc. Klára Žáková

Diplomová práce

Search Engine Optimization in Different Stages of Web www.one-core.com Life Cycle

Search Engine Optimization in Different Stages of Web www.one-core.com Life Cycle
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the Search Engine Optimization of the OneCore webpage. The theoretical part introduces whole topic step by step, namely from fulltext engines principles to search engine optimization rules and measurement. The second part already provides analyses of http://one-core.com and prepares valuable information for the project part. The project itself propose the right …více
Abstract:
Hlavním tématem této diplomové práce je optimalizace pro vyhledávače webové stránky společnosti OneCore. V rámci teoretické části je tato problematika představena, a to krok po kroku od principů fungování fulltextových vyhledávačů až po pravidla optimalizace a její měřitelnost. Analytická část již analyzuje webové stránky http://one-core.com a připravuje tak hodnotné podklady pro samotný projekt. Projekt …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žáková, Klára. Search Engine Optimization in Different Stages of Web www.one-core.com Life Cycle . Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe