Bc. Zdeňka Hrabicová

Diplomová práce

Volby do Evropského parlamentu v nových členských zemích: aplikace teorie voleb druhého řádu

European parliament elections in the new member countries: the theory of second order elections
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje zkoumání voleb do Evropského parlamentu u deseti zemí, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Teoretickým konceptem, který jsme v práci využili, je teorie voleb druhého řádu, předložená na počátku 80. let H. Schmittem a K. Reifem. Cílem práce byla aplikace teorie voleb druhého řádu na oboje volby do EP, jichž se země zúčastnily a zjištění, zda-li lze platnost …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with European parliament elections in ten countries that joint the European Union in 2004. Theoretical concept, which we use in our thesis, is the theory of second order elections, presented at the beginning of the 80´s by H. Schmitt and K. Reif. The aim of the thesis was to apply this theoretical concept to both elections and to gather whether we can confirm the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií