Bc. Michaela Šimonová

Diplomová práce

Volební programy český politických stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 z pohledu konceptu druhořadých voleb

The election programmes of Czech political parties for European Parliament elections from the perspective of the second-order elections concept
Anotace:
Evropský parlament neustále posiluje svoji roli ve fungování Evropské unie. Kromě rostoucích pravomocí je to také jediný přímo volený orgán Unie a je tak klíčovou institucí EU z pohledu občanů. Ve většině členských zemí má však volební účast ve volbách do EP klesající tendenci. Nahlížení na volby do EP jako na volby druhořadé se snaží vysvětlit koncept voleb druhého řádu. Tato práce se zabývá postojem …více
Abstract:
The European Parliament constantly strenghten its own role in the functioning of European Union. Besides its growing competences it is only directly elected organ of Union and therefore i tis viewed as the key institution of EU by citizens. However an electoral participation has a decreasing tendencies in majority of member states. Concept of a second-order elections trying to explain why are elections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií