Šárka MAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Technologie čistírny odpadních vod Velvary

Technologies of the sewage plant Velvary
Anotace:
Tato práce je zaměřena na obecný popis technologie čistírny odpadních vod a na podrobný popis ČOV Velvary. V úvodní části práce jsou popsány a definovány odpadní vody, jejich původ vzniku a základní znečišťující látky. V další části je obecně popsána technologie ČOV. Technologické uspořádání ČOV v obci Velvary je detailně specifikováno ve zbývající části práce a je doplněna …více
Abstract:
This work is focused on general description of the technology used in sewage disposal plants and on the water treatment plant in Velvary. Sewage, its origin and the basic pollutants are defined in the first part of the work. Technology of the water treatment plants is described in the general next part. Technological configuration of the water treatment plant in Velvary is specified in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kříženecká Sylvie, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Hana Buchtová, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/