Bc. Michaela Gregorová

Diplomová práce

Nové inhibitory kasein kinázy 1 pro léčbu leukémií a lymfomů

Novel casein kinase 1 inhibitors for the treatment of leukemias and lymphomas
Anotace:
Tato práce se zabývá především kasein kinázou 1, která je velmi důležitá v biologických procesech nezbytných pro správné fungování organismu (např. buněčná proliferace, diferenciace, poškození DNA a apoptóza). Hraje důležitou roli v regulaci několika signálních drah, včetně Wnt dráhy, kde je klíčovou komponentou. Deregulace této dráhy je často spojována s rozvojem a průběhem neurodegenerativních a …více
Abstract:
This thesis is mainly focused on casein kinase 1, which is a protein kinase playing an important role in biological processes that are necessary for proper function of the whole organism (e.g. cell proliferation, differentiation, DNA damage and apoptosis). It acts in the signaling machinery of several signaling pathways including Wnt signaling pathway and it is one of its key regulatory components …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Janovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta