Ing. Michaela Růžičková

Bakalářská práce

Využití hloubkového rozhovoru ve výzkumu trhu

The use of depth interview in the market research
Anotace:
Teoretická část této práce se zabývá marketingovým výzkumem, charakterizuje ho jako výzkum sloužící především pro úspěšné podnikání na trhu a určení směru marketingových aktivit. Popisuje jeho primární rozdělení – výzkum propagace, výrobkový výzkum a výzkum trhu. Průběžně formuluje pohled jednotlivých autorů použité literatury. Ve větší míře popisuje individuální hloubkové rozhovory. Praktickou částí …více
Abstract:
The theoretical part of this work describes market research. It´s characterized as research serving for a successful business in the market and for determining the trend of our marketing activities. It describes its primary division – promotional research, product research and market research. At the same time it defines the view of all the presented authors. Hereafter the work describes an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní