Mgr. Romana Hadroušková

Bakalářská práce

Průnik textu do výtvarného umění v díle Jiřího Koláře a Jiřího Skály

Text intervention into fine art in the work of Jiří Kolář and Jiří Skála
Anotace:
Obraz a slovo jsou dvě různá média, avšak hranice mezi nimi je propustná a dává tak vzniknout pozoruhodným dílům, jež v sobě spojují oba způsoby komunikace. Vznikají tak práce balancující na pomyslné hranici mezi viditelným a vyslovitelným, mezi vizuálním a verbálním. Československé umění se obrazem a slovem zabývalo zejména v 60. letech 20. století, kam také spadá počátek experimentální poezie Jiřího …více
Abstract:
Picture and word are two different media, however border between them is permeable and this enables creation of remarkable works of art, which connect both ways of communication. They balance in between the visible and pronounceable, between visual and verbal. Czechoslovak art dealt with picture and world especially in the 1960s, which is the time for experimental poetry of Jiří Kolář (1914). After …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta