Dominik Janíček

Bachelor's thesis

Interaktivní 3D vizualizace a její použití při tvorbě webových aplikací

Interactive 3D Visualisation and Its Use in the Creation of Web Applications
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit uživatelskou příručku modulu Blend4Web, která by usnadnila práci případným zájemcům o tenhle modul. Dále vytvořit 3D aplikaci, včetně textur a ani-mací, běžící samostatně v prohlížeči na demonstraci vlastností tohoto modulu. Taktéž zjistit využití a omezení tohoto modulu. Výsledkem práce jsou dvě scény. Jedna jednoduchá, na prezentaci základních vlastností, a druhá složitější …more
Abstract:
The aim of this work is creating of user manual for Blend4Web module, which would fa-cilitate the work of potential candidates for this module. Next aim is creating of 3D appli-cation, including textures and animation, running separately in browser to demonstrate the properties of this module and also to check the usage and limitations of this module. The results of the work are two scenes. First scene …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016
Accessible from:: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janíček, Dominik. Interaktivní 3D vizualizace a její použití při tvorbě webových aplikací. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies