Martina NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Genderová socializace dětí v předškolním věku.

Gender socialization of preschool age children.
Anotace:
Hlavním cílem mého výzkumu je analyzovat vliv sekundárních skupin a mocensky významnějších jedinců na vytváření genderových identit u dětí. Pomocí otevřeného nezúčastněného pozorování v přirozeném prostředí třídy mateřské školy jsem identifikovala témata, v rámci kterých bylo možné pozorovat, jak je dětmi gender vytvářen a praktikován. Ve všech těchto oblastech bylo téměř zcela potvrzeno, že mateřská …více
Abstract:
The main target of my research is to analyze the influence of secondary groups and more powerful persons that create children?s gender identities. Through the overt nonparticipant observation in the natural environment of the kindergarten class I identified themes within them it was possible to watch how the gender is made and practiced by the children. In all of these spheres of research it was nearly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 39031

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Martina. Genderová socializace dětí v předškolním věku.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická