Kateřina MYŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and Its Impact on Popular Culture
Abstract:
This thesis aims to depict the role of popular culture, particularly popular music, in the lives and identities of a young generation of Britons in the 1960s based on the examination of selected social phenomena of the Sixties society. The decade has gone down in history due to many different aspects; the often foremost emphasised being youth, rebellion, consumerism or iconic music and fashion. All …více
Abstract:
Cílem práce je vystihnout úlohu populární kultury, především populární hudby, v životech mladé generace Britů v šedesátých letech dvacátého století. Tato úloha je založená na zkoumání vybraných společenských fenoménů šedesátých let. Šedesátá léta se zapsala do historie díky různým aspektům, z nichž bývají nejčastěji vyzdvihovány mládí, revolta, konzumní styl života nebo jedinečná hudba a móda. Všechny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Hostýnek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYŠÁKOVÁ, Kateřina. The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/