Markéta Schneiderová

Bakalářská práce

Etiketa odívání v České republice

Etiquette of clothing in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zmapovat povědomí obyvatel České republiky všech věkových kategorií o etiketě odívání. Práce vysvětluje základní pojmy, které se etikety odívání týkají a vysvětluje důležitost vhodného odívání. Práce zjišťuje, zda je pro české občany oblékání důležité, jak etiketu dodržují, dbají na pravidla slušného chování a ověřuje hloubku jejich znalostí o etiketě odívání. K tomu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to pursue the awareness of the Czech population of all ages about the clothing etiquette. Secondly the thesis explains the basic concepts which are related to clothing etiquette and describes the importance of appropriate clothing. The thesis also ascertains whether the dressing is important for Czech citizens, how they observe the rules of etiquette, how the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Hana Štočková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schneiderová, Markéta. Etiketa odívání v České republice. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN