Alena Horáková

Bachelor's thesis

Keramika, volno-časová aktivita pro klienty s dětskou mozkovou obrnou. "Stopy z procházek městem".

Ceramics, free-time activity of clients of with Cerebral Palsy. "Prints of the city walks".
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného projektu ?Stopy z procházek městem?, kterého se zúčastnili klienti Jedličkova ústavu v Liberci v období od září 2012 do září 2013. Zaměřuje se na problematiku volno-časové aktivity ? keramiku výtvarných dílen Centra denních služeb Jedličkova ústavu v Liberci. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická částobjasňuje základní …more
Abstract:
The thesis deals with the realization of art project " Traces of walking around the city ", which was attended by clients Jedlicka Institute in Liberec in the period from September 2012 to September 2013. It focuses on the issue of free-time activities - ceramics art workshops Day care centers Jedlicka Institute in Liberec. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2013
Accessible from:: 11. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2014
  • Supervisor: ak. mal. Markéta Pošarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horáková, Alena. Keramika, volno-časová aktivita pro klienty s dětskou mozkovou obrnou. "Stopy z procházek městem".. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Education in Leisure Time / Education in Leisure Time