Ing. Lucie RUTERLOVÁ

Bachelor's thesis

Specifika mateřské pohybové školky

Specifics of kindergarten focused on movement activities
Anotácia:
Bakalářská práce popisuje specifika mateřské pohybové školky. Charakterizuje legislativní činnost fungování a uvádí vhodné pohybové aktivity pro děti předškolního věku a samotný motorický vývoj. Pojednává o tom, zda je množství pohybu u dětí předškolního věku v jiných institucí dostačující. Pomocí dotazníkového šetření je snahou zjistit, jakou časovou dotaci, pomůcky, prostředky, zázemí a podporu mají …viac
Abstract:
The bachelor´s thesis describes the specifics of kindergarten with focus on movement activities. It characterizes the legislative activity of functioning and lists suitable movement activities for preschool children and their motor development. It analyzes whether the amount of movement of preschool children in other institutions is sufficient. With the help of a questionnaire, we tried to find out …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUTERLOVÁ, Lucie. Specifika mateřské pohybové školky. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/