Bc. Petr Kříž

Diplomová práce

Logická analýza v rámci systému SYNT

Logical Analysis in the SYNT System
Anotace:
Práce vychází z faktu, že pro přirozený jazyk stale nebyly vyvinuty prostředky, které by dostatečně umožnily jeho strojovou reprezentaci. Hlavním účelem práce bylo vytvoření a zprovoznění sady logických pravidel pro systém Synt zpracovávající věty přirozeného jazyka do formy gramatických a logických stromů. Pro logickou analýzu jazyka byla v Syntu vybrána Transparentní intenzionální logika, jejíž aparát …více
Abstract:
The master thesis is based on the fact that means for the natural language still weren't created to safeguard its machine representation. The main purpose of this work was to create and to get started a set of logical rules for Synt system which transforms natural language sentences into the form of grammatical and logical trees. The Transparent Intensional Logic was chosen for the logical analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky