Bc. Petr Kříž

Master's thesis

Logická analýza v rámci systému SYNT

Logical Analysis in the SYNT System
Abstract:
Práce vychází z faktu, že pro přirozený jazyk stale nebyly vyvinuty prostředky, které by dostatečně umožnily jeho strojovou reprezentaci. Hlavním účelem práce bylo vytvoření a zprovoznění sady logických pravidel pro systém Synt zpracovávající věty přirozeného jazyka do formy gramatických a logických stromů. Pro logickou analýzu jazyka byla v Syntu vybrána Transparentní intenzionální logika, jejíž aparát …more
Abstract:
The master thesis is based on the fact that means for the natural language still weren't created to safeguard its machine representation. The main purpose of this work was to create and to get started a set of logical rules for Synt system which transforms natural language sentences into the form of grammatical and logical trees. The Transparent Intensional Logic was chosen for the logical analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky