MgA. Anna MAREŠOVÁ

Disertační práce

Design for people - udržitelný design

Sustainable design

Design for people - sustainable design
Anotace:
Tématem disertační práce je udržitelný design. S tímto pojmem se setkáváme čím dál častěji a v širších souvislostech. Práce pojednává nejen o udržitelném designu, ale poukazuje také na současnou environmentální situaci naší planety. Opírá se o teorii spisovatele Johna Michaela Greera, která v budoucnu počítá s postupnou proměnou konzumní společnosti ve společnost eko-technickou. Významnou roli v tomto …více
Abstract:
The subject of this dissertation is sustainable design. We encounter this term increasingly often and in broader contexts. This work examines sustainable design and also looks at our planet's current environmental situation. It is based on the theory of writer John Michael Greer, which predicts a gradual transition from a consumer society to an eco-technical one. An important role in this change will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Anna. Design for people - udržitelný design. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace