Theses 

Design for people - udržitelný design – MgA. Anna MAREŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace

MgA. Anna MAREŠOVÁ

Disertační práce

Design for people - udržitelný design

Sustainable design

Design for people - sustainable design

Anotace: Tématem disertační práce je udržitelný design. S tímto pojmem se setkáváme čím dál častěji a v širších souvislostech. Práce pojednává nejen o udržitelném designu, ale poukazuje také na současnou environmentální situaci naší planety. Opírá se o teorii spisovatele Johna Michaela Greera, která v budoucnu počítá s postupnou proměnou konzumní společnosti ve společnost eko-technickou. Významnou roli v tomto vývoji hraje politická situace, celkové rozdělení společnosti a velmi asymetrické rozložení světového bohatství. Práce je kritickým pohledem na globalizaci a centralizaci produkce, která proměňuje velké korporátní firmy v neudržitelné nadnárodní monopoly. Sleduje také nesnadnou pozici designéra v současném průmyslovém světě a ukazuje nové směry a nová východiska pro udržitelnost v designu. Praktickou částí práce je projekt Luxury Oddments, který měl za cíl ukázat jeden z možných způsobů recyklace. Proměna vyhozeného laboratorního skla určeného k likvidaci v luxusní kolekci svítidel byla filmově zdokumentována. Film je také součástí práce. Kolekce je vystavena ve studiu Anna Marešová designers, v Praze.

Abstract: The subject of this dissertation is sustainable design. We encounter this term increasingly often and in broader contexts. This work examines sustainable design and also looks at our planet's current environmental situation. It is based on the theory of writer John Michael Greer, which predicts a gradual transition from a consumer society to an eco-technical one. An important role in this change will be played by the political situation, the overall division of society, and the very asymmetrical distribution of global wealth. This dissertation is critical of globalisation and the centralisation of manufacturing, which turns large corporations into unsustainable multinational monopolies. It also addresses the position of the designer in today's industrial world and identifies new directions and new solutions for sustainability in design. The practical portion of this dissertation is the Luxury Oddments project, which was intended to demonstrate one of the many forms of recycling. The transformation of discarded laboratory glass into a luxury lighting collection was documented on video, which is also a component of this dissertation. The collection is on display in Prague at the studio of Anna Marešová Designers.

Klíčová slova: design, udržitelný design, udržitelnost, globalizace, centralizace výroby, nadvýroba, nadprodukce, průmyslová výroba, fast fashion, recyklace, odpad, Luxury Oddments.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=173338 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

Jak správně citovat práci

MAREŠOVÁ, Anna. Design for people - udržitelný design. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz