Kamila Dědinová

Doctoral thesis

Organizační design malých a středních podniků v České republice a Rakousku

Organizational design of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and Austria
Abstract:
Tato disertační práce vznikla s cílem rozšířit dosavadní poznání v oblasti organizačního designu. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé faktory organizačního designu a jejich komparaci v malých a středních podnicích v České republice a v Rakousku. Práce je strukturována do několika částí. Byla provedena literární rešerše rozebírající jednotlivé modely organizačního designu a provedené předchozí výzkumy …more
Abstract:
The objective of this doctoral dissertation is to extend the existing knowledge in the area of organizational design. Specifically, the dissertation focuses on particular factors of organizational design and their comparison in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and Austria. The dissertation is divided into several parts. A professional literature review related to models of organizational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 11. 2015
  • Supervisor: Jitka Srpová
  • Reader: Václav Cejthamr, Petr Záruba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55468