Hana BEŇASOVÁ

Bakalářská práce

Zvýšení korozní odolnosti svarů ocelí s obsahem bóru

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením korozní odolnosti svarů z oceli s obsahem boru. V první části jsou popsány vlastnosti této oceli, možnosti svaření, typy koroze, a to především mezikrystalová koroze, která je v této práci zkoumána. V experimentální části byla provedena povrchová úprava mořením, která byla následně testována třemi korozními testy. Na závěr byly provedené testy vyhodnoceny a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the improvement of corrosion resistance of boron-containing steel welds. The first part describes the properties of this steel, welding options, types of corrosion, especially intergranular corrosion, which is investigated in this work. In the experimental part, a surface treatment by pickling was performed, which was subsequently tested by three corrosion tests. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEŇASOVÁ, Hana. Zvýšení korozní odolnosti svarů ocelí s obsahem bóru. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie