Zuzana Matúšková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta na umělé plicní ventilaci

Nursing Process in a Patient on Artificial Lung Ventilation
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá umělou plicní ventilaci, její charakteristikou, rozdělení, indikaci, nebo také ventilačním režimům, či dechovému cyklu. Dále se teoretická část věnuje specifikům ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci, především na lůžkách intenzivní péče. Praktická část se zabývá realizaci ošetřovatelského procesu …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with artificial lung ventilation, its characteristics, distribution, indication, or ventilation regimes, or the respiratory cycle. Furthermore, the theoretical part deals with the specifics of nursing care for patients on artificial lung ventilation, especially in intensive care beds. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolína Stuchlíková
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická