Eva KOSTKOVÁ

Diplomová práce

Diglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódu

Diglossia as a part of language competence of the speakers from Teschen region in the Czech Republic. The reasons and mechanisms of literary and nonliterary code switching.
Anotace:
Práce se zabývá diglosií jako jazykovou kompetencí mluvčích z českého Těšínska. Teoretická část pojednává o specifikách regionu českého Těšínska, o jazykové situaci v něm, o jazykové a komunikační kompetenci diglosních a bilingvních mluvčích a o psycholingvistických a sociolingvistických aspektech prezentované jazykové situace. Praktická část obsahuje popis, vyhodnocení a srovnání odpovědí získaných …více
Abstract:
This diploma thesis is about diglossia as the language skills of the speakers from Czech Těšín Region. The theoretical part deals with the specifics of the Czech Těšín Region, the language situation in it, on the language and communicative skills of diglots and bilingual speakers and with psycholinguistic and sociolinguistic aspects of the language situation in question. The practise part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTKOVÁ, Eva. Diglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódu. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta