Bc. Světlana Svobodová

Bakalářská práce

Problematika systému managementu jakosti ve společnosti C&K, a. s.

Probleme of Quality Kontrol on the Company C&K, a. s.
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je problematika systému managementu jakosti ISO ve společnosti C&K, a.s. a návrh řešení na zkvalitnění servisních sluţeb zákazníkům, zvýšení prodeje za pomoci systému jakosti ISO.
Abstract:
The subject of the Bachelor´s work are the systém´s problem s of ISO quality within C&K, a.s. company and a recommendation for solving an improved quality of customers service and increase in sales through implementation of ISO guality systém.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Smetana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting