Bc. Lucie Šimůnková

Bakalářská práce

Showcase festivaly na příkladech Nouvelle Prague a BUSH

Showcase festivals on examples Nouvelle Prague and BUSH
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dva unikátní projekty podporující současnou evropskou hudební produkci. Práce poskytuje rámcový přehled o jednotlivých ročnících a jejich zaměření v rámci středo-východní Evropy.
Abstract:
This Bachelor paper is aiming at two unique projects supporting present music production in Europe. The paper gives an overview of each yearly stage of these projects and their aims in central-eastern Europe.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. David Balarin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia