Bc. Vendula Srničková

Master's thesis

Translating Nonsense in Roald Dahl's Children's Books

Translating Nonsense in Roald Dahl's Children's Books
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá překladem nonsensu jako literárního prostředku v devíti dětských knihách Roalda Dahla. Cílem práce je poukázat na to, že nonsens je důležitou součástí autorovy tvorby, definovat specifika překládání nonsensu, a to zejména slovních hříček, přirovnání a neologismů, a popsat strategie, které pět českých překladatelů uplatňuje při překladu této významné charakteristiky Dahlových …viac
Abstract:
This Master’s thesis deals with the translation of nonsense as a literary device in nine children’s books by Roald Dahl. The aim of the thesis is to demonstrate that nonsense is an important part of Dahl’s work, as well as to define the specifics of translating nonsense, especially puns, similes and neologisms, and to describe the strategies that five Czech translators have employed in the translation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Translation and Interpreting / English-language Translation