Bc. Johana Kroupová

Diplomová práce

Translation of Children's Narratives in Fictional Diaries

Translation of Children's Narratives in Fictional Diaries
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na specifika překladu deníkových knih pro děti. Práce popisuje specifika překladu dětské literatury obecně a poté konkrétně v případě deníkových knih. K analýze byly vybrána tři díla současných autorů psaná v angličtině a jejich překlady do češtiny. V překladech byly hodnoceny použité tendence a strategie v oblastech specifických pro překlad deníkových knih.
Abstract:
This thesis concerns the specifics of translation of fictional diary-books for children. The specific challenges of translating for children generally are defined, as well as the specifics of translating diary-books. A comparative analysis of three contemporary diary-books for children written in English and their Czech translations follows. The results of the analysis present the tendencies and strategies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta