Mgr. Jakub Horák

Bakalářská práce

Stávající možnosti použití technologií HTML5 při tvorbě webové prezentace knihovny

Current Possibilities of Using HTML5 Technology for Creating Websites
Anotace:
Bakalářská práce „Stávající možnosti použití technologií HTML5 při tvorbě webové prezentace“ se zabývá novými možnostmi vyvíjeného značkovacího jazyka HTML5. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o historii a vývoji HTML, dále přibližuje a popisuje novinky oproti předchozí verzi. Praktická část se zaměřuje na konkrétní webovou prezentaci knihovny, která je komparována …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled “Current Possibilities of Using HTML5 Technology for Creating Websites” deals with new possibilities of the developed HTML5 markup language. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the history and development of HTML. It further specifies and describes innovations to the previous version. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta