Bc. Michala Bačkovská

Bakalářská práce

Znalosti studentů studijního programu Porodní asistence o problematice infekcí spojených se zdravotní péčí

Knowledge of students of the Midwifery Program on the issue of healthcare-associated infeciton
Anotace:
Teorericko-výzkumná bakalářská práce se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí, jejich původci, zdroji a cestami přenosu. Prevenci těchto infekcí se zaměřením na hygienickou dezinfekci rukou je věnována značná část teoretické části práce. Výzkumná část bakalářské práce zjišťuje znalosti studentů 3. ročníku programu Porodní asistence o infekcích spojených se zdravotní péčí. Na konci …více
Abstract:
Theoretical and research thesis deals with problems of infections associated with health care, their agents, sources and routes of transmission. Prevention of these infections, with a focus on hand hygiene is devoted a considerable part of the document. The research part of the thesis examines knowledge of 3rd year students of the program Midwifery on the issue of helthcare-associated infections. At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bačkovská, Michala. Znalosti studentů studijního programu Porodní asistence o problematice infekcí spojených se zdravotní péčí. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií